Richtlijnen gebruik Europees embleem

De Europese Vereniging van Binnenschippers moet haar logo wijzigen in opdracht van de Europese Commissie. Aanleiding voor Theo Visser om de richtlijnen voor het gebruik van een Europees embleem (logo) onder de aandacht te brengen.

De Europese Vereniging van Binnenschippers werd in 2018 opgericht en gebruikt sinds die tijd het onderstaande logo.

Logo EVdB

De vereniging is door de Europese Commissie gesommeerd haar logo te wijzigen omdat het logo de indruk wekt dat de vereniging een Europese instelling is. Europese instellingen maken gebruik van een logo van een Europese vlag, waarbij tegen een azuurblauwe achtergrond twaalf gouden sterren een cirkel vormen, die de eenheid van de Europese volkeren voorstelt.

Europees embleem

Richtlijnen gebruik door derden

De principes voor het gebruik van het Europese embleem door derden zijn uiteengezet in een administratieve overeenkomst met de Raad van Europa. Deze overeenkomst verscheen op 8 september 2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

In deze overeenkomst wordt bepaald dat derden (natuurlijke personen en rechtspersonen) het Europese embleem of delen daarvan mogen gebruiken op voorwaarde dat door dit gebruik:

a) niet de indruk wordt gewekt of wordt verondersteld dat er een verband bestaat tussen de gebruiker en een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;

b) het publiek niet zou kunnen denken dat de gebruiker wordt gesteund of gesponsord door, of de goedkeuring of instemming heeft gekregen van een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;

c) geen verband wordt gelegd met een doelstelling of activiteit die onverenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van de Europese Unie of de Raad van Europa of die anderszins onwettig is.

Als het gebruik van het Europese embleem geen afbreuk doet aan deze voorwaarden, hoeft er geen schriftelijke goedkeuring te worden gevraagd. Het Europese embleem of een heraldische nabootsing daarvan mag niet worden geregistreerd als een handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht.

Mocht u het Europees embleem of een deel daarvan als merk willen gaan gebruiken, neem dan contact op met een van onze IE-consultants om u te laten adviseren over de beschikbaarheid van het merk.

Latest news

For more information, please contact us