De merkenrechtelijke aansprakelijkheid van online marktplaatsen

Steeds meer webshops geven aan derde partijen de mogelijkheid om via een platform producten aan te bieden. Op dergelijke online marktplaatsen wordt de afhandeling van orders gefaciliteerd door de webshop, maar komt de overeenkomst tot stand tussen de derde verkoper en de klant. Het Hof van Justitie heeft zich uitgesproken over de aansprakelijkheid van dergelijke online marktplaatsen ten aanzien van inbreukmakend gebruik van merken.

Achtergrond van de procedure

Amazon Europe biedt verkopers de mogelijkheid om producten te plaatsen op de ‘Amazon-Marketplace’, waarbij de verkopers de mogelijkheid hebben de verzending uit te laten voeren door Amazon. De producten worden in de magazijnen van Amazon opgeslagen om vandaaruit te worden verzonden.

Coty heeft de licentie verkregen om parfums en cosmetische middelen onder het merk DAVIDOFF te mogen verkopen. Een testkoper van Coty komt erachter dat op de Amazon-Marketplace  parfums worden aangeboden van parallel geïmporteerde producten waarvan (een beroep op) het merkenrecht nog niet is uitgeput. Coty heeft geen toestemming gegeven voor de verkoop van de producten en spreekt Amazon aan wegens merkinbreuk.

Volgens de EU Merkenverordening kan de houder van een merk optreden tegen partijen die desbetreffend merk op inbreukmakende wijze gebruiken. De vraag in de onderhavige kwestie is of het opslaan en verzenden van de producten ook als inbreukmakend gebruik kan worden aangemerkt.

Uitspraak door het Hof van Justitie

Op basis van de merkenverordening kan het aanbieden, in de handel brengen en het daartoe in voorraad hebben van inbreukmakende producten door de merkhouder verboden worden. Amazon heeft de producten echter niet zelf aangeboden of in de handel gebracht, en is dit evenmin voornemens. Amazon verzorgt enkel de technische voorzieningen en ontvangt daar een vergoeding voor.

Dat Amazon de producten in haar magazijn op voorraad had is volgens het Hof van Justitie dan ook geen inbreukmakend gebruik. Het op voorraad hebben van de producten kan enkel worden verboden wanneer degene die de voorraad aanhoudt deze ook daadwerkelijk zelf in de handel brengt of dit voornemens is. Nu dat in het onderhavige geval niet aan de orde is maakt Amazon volgens het Hof van Justitie dan ook geen inbreukmakend gebruik van het merk.

Conclusie

Deze uitspraak is uiteraard voordelig voor de  aanbieders van online marktplaatsen. Dit betekent echter niet dat merkhouders nu geen mogelijkheden meer hebben om de aanbieders van online marktplaatsen aansprakelijk te stellen. Zo is er de  mogelijkheid om op te treden via de nationaal geïmplementeerde Richtlijn Elektronische Handel en de Richtlijn betreffende Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten.

Bovendien hebben de verschillende aanbieders van online marktplaatsen veelal hun eigen methoden in het leven geroepen om handhaving van intellectuele eigendomsrechten te bewerkstelligen.

Online merkbescherming

Online merkbescherming verschilt op verschillende vlakken wezenlijk van haar offline tegenhanger. Zo dient er bij online merkbescherming onder meer rekening gehouden te worden met de snelheid en schaal waarop inbreuken plaatsvinden.

De grote marktplaatsen bieden de mogelijkheid klachtprocedures te starten om inbreukmakende producten te laten verwijderen, echter moeten hierbij wel de individuele regels van de platforms in acht worden genomen. Het opzetten en uitvoeren van een effectieve merkbeschermingsstrategie is voor veel bedrijven dan ook een grote uitdaging. Bovendien is het verstandig het getrainde oordeel van een IE-specialist hierbij te betrekken.

De Online Brand Protection service van Novagraaf helpt bedrijven om de uitdaging aan te gaan, door het monitoren en handhaven te integreren en te automatiseren in één gecentraliseerd platform. Bovendien wordt hierbij het advies van onze juristen betrokken om ervoor te zorgen dat de maatregelen evenredig zijn met de feiten van de zaak en relevant zijn in de desbetreffende jurisdictie.

Kijk voor meer informatie over Online Brand Protection op onze speciale microsite, neem contact op met uw Novagraaf-consultant of via onderstaande button.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Insights liés

Blog Nova IP Hour

[Blog] Mise en place d'un service de demande d'accès aux données des noms de domaine

L'ICANN met en place un nouveau service de demande d'accès aux données d'enregistrement (RDRS) permettant aux parties ayant un intérêt légitime d’accéder à des données non-publiques. Ce service sera gratuit, mais ne fonctionnera que pour les gTLD et mettra en lien le demandeur avec le bureau d’enregistrement concerné. Lire la suite

Par Marc-Emmanuel Mellet,
[Blog] Mise en place d'un service de demande d'accès aux données des noms de domaine
Blog Nova IP Hour

[Blog] Institut national de la propriété industrielle d’Argentine (INPI A) : Augmentation des taxes officielles à compter du 1er décembre 2023

L’Office Argentin de la Propriété Industrielle (INPI A) prévoit une augmentation des taxes à compter du 1er décembre 2023. La résolution 351/2023 du bulletin officiel de la république d’Argentine comprend une annexe indiquant les nouveaux tarifs. Il est à noter que certaines taxes vont presque doubler. Lire la suite

Par Novagraaf Team,
[Blog] Institut national de la propriété industrielle d’Argentine (INPI A) : Augmentation des taxes officielles à compter du 1er décembre 2023
Blog Nova IP Hour

[Blog] Myanmar : Protection de dessins et modèles possible depuis le 31 octobre 2023

Le Conseil d'administration de l'État (SAC) de la République de l'Union du Myanmar a enfin publié la notification n° 217/2023, fixant au 31 octobre 2023, la date d'entrée en vigueur de la loi sur les dessins et modèles industriels 2019 (IDL) au Myanmar. Il est désormais possible de demander la protection d'un dessin ou modèle industriel au Myanmar. Le département de la propriété intellectuelle devrait bientôt publier une notification fixant la date de début du dépôt des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles industriels. Lire la suite

Par Aurélie Guetin,
[Blog] Myanmar : Protection de dessins et modèles possible depuis le 31 octobre 2023

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.