Appel met peer vergeleken

Par Theo Visser,

Apple Inc. is een organisatie die zijn merken goed beschermd heeft en niet schroomt om actie te ondernemen tegen mogelijke merkinbreuk. Veel partijen ondervonden dat de afgelopen jaren. Zo ook Prepear, dat volgens Apple een logo zou hebben dat overeenstemt met het iconische beeldmerk van Apple. Theo Visser belicht de kwestie.

Prepear

Prepear_beforePrepear is een onderdeel van Super Healthy Kids Inc. Het betreft een kook-app gemaakt door food bloggers, voor food bloggers. Het biedt gezonde recepten en een digitale boodschappenlijst aan via de app. Het bedrijf heeft in 2019 een registratie aangevraagd bij het Amerikaanse merkenbureau USPTO voor een gestileerde peer, zie hiernaast.

Apple

Apple diende oppositie in tegen de aanvraag omdat zij van mening is dat het logo te veel op dat van haar lijkt en dat er kans op verwatering van haar logo bestaat. Apple eiste dat het logo van Prepear werd gewijzigd. Prepear stelt dat zij geen technologiebedrijf is en de kans op verwarring met dan wel verwatering van het beroemde Apple-logo leek haar dan ook klein.

Het beeldmerk van Apple is echter een zeer bekend merk en bekende merken hebben een ruimere beschermingsomvang dan merken die geen grote bekendheid genieten. 

Aanpassing logo

Prepear_afterOm aan alle misverstanden een einde te maken, wilden beide bedrijven het conflict minnelijk regelen. Volgens Prepear was de enige mogelijkheid om het getekende blad aan de peer te veranderen. Beide bedrijven zijn onlangs tot een akkoord gekomen: Prepear mag haar subtiel aangepaste logo nu wel van Apple gebruiken.

Het merendeel van de conflicten over merkinbreuk wordt zonder tussenkomst van de rechter opgelost. Vaak is er in goed overleg ruimte om in het geval van een conflict een oplossing te vinden. Bij onderhandelingen over een oplossing is een goede kennis van wet en jurisprudentie vereist. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de geldende regelgeving en actuele rechtspraak en kunnen u in dergelijke kwesties bijstaan.

Insights liés

NovaWeb

Point sur l'actualité des nouvelles extensions dans le domaine viticole

Face à la croissance du Web et la rareté de disponibilité de certains radicaux de noms de domaine, et sous l’impulsion de l’ICANN depuis le début des années 2000, de nombreuses extensions (dites les « New Gtlds ») s’ouvrent à la réservation progressivement au fil des mois dans le but de désencombrer les registres des bureaux d’enregistrement et de proposer une alternative au traditionnel «.com ».

Par Colombe Dougnac,
Point sur l'actualité des nouvelles extensions dans le domaine viticole
Actualités et avis

Ordre public : l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs…

Par un arrêt en date du 12 mai 2021, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) rejette le recours formé contre la décision rendue par la Chambre de recours de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), confirmant ainsi le rejet de la demande d’enregistrement de marque portant sur le signe semi-figuratif BavariaWeed au motif que le signe est contraire à l’ordre public.

Par Anna Di Grezia,
Ordre public : l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs…

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.