Naam nieuw Alkmaars restaurant geen lang leven beschoren

Het Amerikaanse Blue Zones heeft bezwaar gemaakt tegen de handelsnaam The Blue Zone voor een nieuw restaurant in Alkmaar. Het Alkmaarse bedrijf koos eieren voor zijn geld en wijzigde de naam in The Blue District. Theo Visser licht de kwestie en het nut van merkonderzoek toe.

Blauwe zones

Blauwe zones zijn afgebakende gebieden waarvan de bevolking een specifieke levensstijl en leefomgeving deelt en waar de mensen meetbaar langer leven. Het idee van de blauwe zone ontstond na onderzoek van Gianni Pes en Michel Poulain naar de regionale concentratie van honderdjarigen op Sardinië. Poulain en onderzoeksjournalist Dan Buettner identificeerden vervolgens meerdere hotspots van lange levensduur in de wereld.

Als mogelijke verklaring wordt gewezen op het geïsoleerde karakter van veel blauwe zones, wat bevorderlijk was voor het behoud van een traditionele levensstijl met veel fysieke activiteit, hechte sociale banden en lokaal geproduceerde voeding. Tegelijk zou een delicaat evenwicht ook de voordelen van de moderniteit beschikbaar hebben gemaakt (welvaart, medische zorg).

Blue ZonesHet merk Blue Zones

Blue Zones is een wereldwijd geregistreerd merk van Blue Zones LLC uit Minneapolis, voor allerhande producten voor een betere levensstijl, gezonde voeding, boeken over dit onderwerp en reizen naar de als blauwe zone aangeduide gebieden. Het bedrijf bewaakt haar rechten actief.

Restaurant The Blue Zone

The Blue ZoneDe Alkmaarse broers Wouters openden onlangs een nieuw restaurant en vonden de naam The Blue Zone prima passen bij de gezonde producten die op hun menu staan. Blue Zones sommeerde de broers echter de naam te wijzigen wegens inbreuk op haar merkrechten.

Bij de Kamer van Koophandel leek geen bezwaar te bestaan tegen de naam van het restaurant. Wel had iemand de gebroeders Wouters erop moeten wijzen dat er wellicht merkrechten op deze naam rusten en dat een merkonderzoek noodzakelijk is. Immers oudere merkrechten gaan voor op jongere handelsnaamrechten.

De advocaat van restaurant The Blue Zone zag nog wel mogelijkheden om de strijd met Blue Zones aan te gaan omdat deze naam een soortnaam zou zijn geworden, en daarmee geen merk meer is. Maar een rechtszaak vonden de broers toch te ongewis. Ze stelden voor de naam te wijzigen in The Blue District, waarmee de eigenaren van Blue Zones akkoord gingen. Een terecht besluit.

Voordelen merkonderzoek

Het is altijd verstandig om bij starten van een nieuwe handelsnaam een merkonderzoek te doen. Dit voorkomt onnodige problemen zoals hierboven beschreven. Tevens wegen de kosten van een dergelijk onderzoek niet op tegen de kosten die een naamswijziging met zicht meebrengt; nog afgezien van de advocaatkosten.

Latest news

For more information, please contact us