Voorbeelden van auteursrecht en copyright

Het auteursrecht bestrijkt een breed gebied. De meest aansprekende voorbeelden die door het auteursrecht en copyright worden beschermd, zijn uiteraard tekst, boeken, kunst, muziek en foto’s. Er bestaan echter nog vele andere verschijningsvormen die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

Juridische beschrijving auteursrecht

Onder het auteursrecht vallen wettelijk gezien werken van letterkunde, wetenschap of kunst, ongeacht de wetenschappelijke of kunstzinnige waarde van het werk. Een vooral juridische en behoorlijk algemene beschrijving. Als we het iets eenvoudiger omschrijven, dan vallen onder het auteursrecht verschillende typen werken, zoals:

 • tekst - boeken, brochures, nieuwsbladen;
 • toneelwerken;
 • mondelinge voordrachten;
 • choreografische werken;
 • muziek (met of zonder woorden);
 • teken-, schilder- en beeldhouwwerken;
 • architectuur en bouwwerken
 • ontwerpen; 
 • foto's en logo's;
 • internet - ontwerp van websites
 • software en computerprogramma’s

Niet limitatieve opsomming

Deze opsomming is niet limitatief. Er bestaan vele andere werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Hierbij kan worden gedacht aan slagzinnen, lettertypen, voldoende uitgewerkte spelconcepten, parfums en culinaire recepten. Hierbij geldt uiteraard wel dat deze verschijningsvormen voldoende origineel en oorspronkelijk moeten zijn.

Meer weten over de reikwijdte van het auteursrecht?

De reikwijdte van het auteursrecht is enorm. Meer weten over auteursrecht of graag enkele voorbeelden zien uit onze dagelijkse praktijk, neem dan gerust contact met ons op via de knop hieronder. 

For more information, please contact us