Kan Pierre de Coubertin, grondlegger van de moderne Olympische Spelen, een merk zijn?

Par Theo Visser,

Het Amerikaanse Olympische Comité heeft oppositie ingediend tegen de aanvraag voor het woordmerk Pierre de Coubertin door een Nederlands bedrijf bij het Amerikaanse merkenbureau. Bestaat het merk uit elementen of bestanddelen die op onjuiste wijze een verband suggereren met de Olympische beweging? Theo Visser geeft een toelichting op de uitspraak.

Achtergrond van de zaak

Pierre de Coubertin (1863-1937) was een Franse baron die een belangrijke rol speelde bij de invoering van de moderne Olympische Spelen aan het eind van de negentiende eeuw. Hij was medeoprichter van het Internationale Olympische Comité (IOC) en werd later voorzitter. Hij is de ontwerper van de vijf Olympische ringen en heeft de slogan van het IOC ‘Citius, altius, fortius’ (Sneller, hoger, sterker) bedacht.

Tempting Brands Netherlands B.V. uit Veenendaal heeft bij het Amerikaanse merkenbureau USPTO een aanvraag ingediend voor het woordmerk Pierre de Coubertin voor merchandise-artikelen waaronder cosmetica, zonnebrillen, juwelen en horloges, tassen, kleding en sportartikelen.

Tegen deze aanvraag werd door het Amerikaanse Olympische Comité, USOC, oppositie ingediend. Het USOC meende dat het merk een onjuist verband suggereert met de Olympische beweging.

Regelgeving

De registratie van een merk wordt in de VS geweigerd indien dat merk bestaat uit elementen of bestanddelen die op onjuiste wijze een verband suggereren met een persoon of instelling. De wet geeft hier vier regels voor:

1. Het merk is identiek aan of benadert de naam of identiteit die eerder door een ander persoon of instelling werd gebruikt;

2. Het merk verwijst eenduidig en onmiskenbaar naar die persoon of instelling;

3. Het merk dat verwijst naar de persoon of instelling is niet verbonden met de activiteiten die de aanvrager onder het merk uitoefent;

4. De bekendheid of de reputatie van de persoon of instelling waar het merk aan refereert is van dien aard dat wanneer het merk samen met de producten en/of diensten van de aanvrager wordt gebruikt, een verband met die persoon of instelling zou worden vermoed.

Het USOC beroept zich op het feit dat zij een deel van de instelling, de Olympische beweging, is, waarmee het gebruik van de merknaam Pierre de Coubertin ten onrechte in verband zou kunnen worden gebracht.

Om te voldoen aan de eerste regel moest het USOC aantonen dat consumenten Pierre de Coubertin zo nauw associëren met het USOC dat zij het herkennen als de naam, de identiteit of persoon van het USOC. Hoewel Pierre de Coubertin werd geassocieerd met de Olympische beweging, blijkt dat de consument het merk van Tempting Brands niet opvat als een naam of identiteit van de Olympische beweging of het USOC.

Het USOC moest toegeven dat de naam Pierre de Coubertin niet voorkomt in haar jaarverslagen en in de US Olympic and Paralympic Brand Usage Guidelines. Evenmin wordt de naam vermeld in de zogeheten Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act, die het USOC speciale wettelijke exclusieve rechten geeft op bepaalde Olympische gerelateerde woorden zoals Olympische en Olympiade, Citius altius fortius en America Espirito Sport Fraternite. Ook gaf het USOC toe dat de naam Pierre de Coubertin verwijst naar een historisch persoon en niet naar de Olympische beweging.

De Kamer van Beroep heeft hierop geoordeeld dat het merk Pierre de Coubertin niet op een unieke en onmiskenbare wijze naar het USOC verwijst. Zelfs in de context van de Olympische Spelen wordt de naam geassocieerd met de persoon "eerder dan louter te dienen als synoniem van de Olympische instelling". 

Het USOC stelde voorts dat de aanvrager van het merk een oneigenlijke associatie met het USOC en de Olympische Spelen wilde creëren, maar de Kamer van Beroep was niet overtuigd door het hiervoor aangedragen bewijs.

Aangezien het USOC aan geen van de eerste twee regels van de criteria voldeed, vond de Kamer van Beroep het niet nodig om de andere twee regels te onderzoeken. De oppositie werd afgewezen.

Over minder dan 100 dagen beginnen de Olympische Spelen in Tokio. Ongetwijfeld zal de naam Pierre de Coubertin in de verslagen worden genoemd. Voor Tempting Brands Netherlands B.V. een mooie gelegenheid om haar merk te exploiteren.

Insights liés

NovaWeb

Ouverture des plaintes UDRP à de nouvelles extensions

Le service de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine selon les principes UDRP, ouvert depuis plus de 20 ans, est géré par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Office mondial de la propriété intellectuelle. Ce dernier traite un nombre grandissant de plaintes, qui ne cesse de croitre du fait du développement d’internet et de la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui a entrainé une multiplication des atteintes sur le net.

Par Colombe Dougnac,
Ouverture des plaintes UDRP à de nouvelles extensions

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.