Malawi en Samoa worden lid van internationaal merkregistratiesysteem

Par Frouke Hekker,

Het aantal landen dat zich aansluit bij het internationale systeem voor merkregistraties, op basis van het Verdrag van Madrid en het daarbij behorende Protocol van Madrid, blijft gestaag groeien. Eind september 2018 heeft Malawi een akte van toetreding ingediend bij de World Intellectual Property Organization. Het Protocol van Madrid komt per 25 december 2018 te gelden voor het Oost-Afrikaanse land. Op 4 december 2018 heeft ook Samoa een akte van toetreding ingediend, alwaar het Protocol per 4 maart 2019 komt te gelden.

Het internationale systeem voor merkregistraties (ook bekend als het Madrid-systeem) maakt het mogelijk om door middel van één aanvraag merkbescherming aan te vragen voor één of meer landen die bij het Madrid-systeem zijn aangesloten.

Het Madrid-systeem is in het leven geroepen door de ‘Overeenkomst van Madrid’ van 1891 en is in 1996 uitgebreid met het ‘Protocol van Madrid’. Sinds de toetreding van Algerije tot het Protocol in oktober 2015 worden alle internationale merkregistraties exclusief beheerst door het Protocol en is de Overeenkomst in feite een niet-operationeel verdrag geworden.

Na de toetredingen van Malawi en Samoa kan (potentieel) in 119 landen merkbescherming worden verkregen op grond van de internationale registratie. Het voorlaatste land dat zich aansloot bij het Madrid-systeem was Afghanistan, dat toetrad op 26 juni 2018.

Dat steeds meer landen/ regio’s kunnen worden aangewezen bij  een internationale merkregistratie, maakt het voor ondernemingen steeds interessanter om een internationale registratie te laten verrichten. Zeker wanneer uw afzet zich richt op meerdere landen of wanneer u actief wordt op voor u nieuwe markten, is het zaak om na te gaan of uw belangen voldoende zijn beschermd in de voor u relevante landen.

Frouke Hekker is manager van de Novagraaf Academy en geeft leiding aan het Competence Centre van Novagraaf in Amsterdam.

Insights liés

Actualités et avis

Marque tridimensionnelle et distinctivité : un rouge à lèvres peut être enregistré en tant que marque

Par un arrêt en date du 14 juillet 2021, le Tribunal de l’Union Européenne a reconnu le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle du fameux rouge à lèvres « Rouge G » de Guerlain, premièrement refusée à l’enregistrement par l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) et par la chambre de recours.

Par Léa de Ladoucette,
Marque tridimensionnelle et distinctivité : un rouge à lèvres peut être enregistré en tant que marque

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.