Merkregistratie: Fabels of feiten?

By Novagraaf Team,
Merkregistratie: Fabels of feiten?

Onze klanten worden vaak geconfronteerd met vooroordelen over merkregistratie, Bent u ook nieuwsgierig naar de ‘why,’ ‘what’ en ‘how’ van merkrechten en bescherming? Of heeft u misschien prangende vragen over het beschermen van unieke ideeën en creaties?

Onze FAQ-sectie staat klaar om u op weg te helpen in de wereld van intellectueel eigendom. Het is tijd om uw IE-kennis te testen en ontdek nu alles wat u moet weten over merkbescherming!

Vooroordelen over merkregistratie

BOIP en EUIPO hebben geen proactieve rol in het afwijzen van merkaanvragen die inbreuk maken op mijn rechten.

Dat is juist: In beginsel dient de merkhouder zelf te waken voor inbreuk op zijn merkrechten. Handhaving kan door het aanschrijven van de inbreukmaker, en tegen de aanvrage van overeenstemmende merken kan formeel oppositie worden ingediend. Ook kan de gang naar de rechter worden ondernomen. In de praktijk worden de meeste geschillen opgelost door het aanschrijven van inbreukmakers of het voeren van een oppositieprocedure. 

Een algemeen en gangbaar woord kan soms wel als merk worden gebruikt.

Dat is juist: Als uitgangspunt voor merkbescherming geldt dat een merk kan worden geregistreerd indien het onderscheidend vermogen heeft. Dat betekent dat het merk de consument in staat moet stellen om producten en diensten van het ene bedrijf te onderscheiden van die van andere bedrijven. Woorden kunnen echter wel onderscheidend vermogen hebben voor waren waarvoor die woorden niet de gangbare aanduiding zijn zoals DIESEL voor kleding. Ook wanneer het woord in een onderscheidende uitvoeringswijze wordt vormgegeven kan het als merk worden geregistreerd. 

Er is geen systeem voor wereldwijde merkregistratie.

Dat is juist: Merkrechten zijn nationale of regionale (denk aan het Uniemerk) rechten. Het is niet mogelijk om via één registratie rechten te verwerven voor de gehele wereld. Via een internationale registratie kan een groot aantal landen worden aangewezen en daarmee gecentraliseerd worden geregistreerd. Voor landen die niet zijn aangesloten bij het verdrag dat de Internationale registratie beheerst dienen nationale aanvragen te worden verricht. 

Het plaatsen van het ® teken achter mijn merk is niet voldoende om het te beschermen tegen inbreuk.

Dat is juist: Terwijl het ® teken als zodanig in de Benelux geen juridische betekenis heeft (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS), mogen merkhouders het ® teken niet achter hun merk plaatsen als het merk niet is geregistreerd. Dit kan tot misleiding van consumenten leiden. Bovendien mogen merkhouders het teken niet plaatsen op de producten waarvoor het merk niet is geregistreerd. Over het algemeen wordt geadviseerd om het ® teken achter het merk te plaatsen, omdat dit onderdeel kan zijn van een succesvolle merkstrategie voor uw producten en diensten, op voorwaarde dat dit niet misleidend is.

Om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen, abonneer op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Wilt u meer weten over merkregistratie en de bescherming van uw merken? Of heeft u hulp nodig bij het maken van een juiste strategie? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op voor persoonlijk advies. 

Dit artikel is geschreven voor Volha Parfenchyk. Zij werkt op de afdeling Knowledge Management op ons kantoor in Amsterdam.

 

Latest news

For more information, please contact us